آب بندی روف گاردن قبل از اجرای لایه ها – آب بندی روف گاردن

آب بندی روف گاردن قبل از اجرای لایه ها – آب بندی روف گاردن  roof garden

آب بندی sealing   روف گاردن را یکی از مهم ترین مراحل اجرای روف گاردن می توان به شمار آورد. در واقع آب بندی روف گاردن را می توان در چند مرحله از احداث روف گاردن انجام داد.

یکی از مراحلی که می توان آب بندی روف گاردن را انجام داد ، آب بندی روف گاردن قبل از اجرای لایه های روف گاردن می باشد که این مرحله یکی از بهترین زمان ها برای آب بندی روف گاردن می باشد.

در واقع آب بندی روف گاردن باید قبل از اجرای لایه های 5 گانه روف گاردن انجام شود.

این مجموعه با توجه به تجارب مختلفی که در زمینه ایزولاسیون عایق کاری و آب بندی در پروژه های مختلف بدست آورده است ، بهترین زمان برای آب بندی روف گاردن را قبل از اجرای لایه های روف گاردن پیشنهاد می دهد.

ما برای این کار از محصولات آب بندی روف گاردن باکیفیت و روش های نوین استفاده می کنیم.

آب بندی روف گاردن یا بام باغ اگر به صورت درست و دقیق انجام شود ، در آینده شاهد آسیب به ساختمان نخواهیم بود و از شادابی و زیبایی بام باغ احداثی بر روی پشت بام خود لذت می بریم.

پس از آب بندی مناسب روف گاردن باید از چندین لایه که هریک مسئولیتی در نگهداری و پرورش گیاهان بر عهده دارند استفاده نمود.

این لایه ها به تنهایی نمی توانند روف گاردن را آب بند نمایند و باید قبل از آنها فعالیتهای دیگری بر روی پشت بام صورت گیرد.

این مجموعه آماده است در موارد ذیل با متقاضیان محترم همکاری نماید.

آب بندی روف گاردن

آّبندی روف گاردن با روشهای نوین

آب بندی روف گاردن قبل از اجرای لایه ها

آب بندی روف گاردن و همچنین طراحی ، مشاوره و احداث روف گاردن تخصص ماست.