ایزولاسیون چاله آسانسور insulation Elevator pits -آب بندی چاله آسانسور ایزولاسیون چاه آسانسور روش جدید

ایزولاسیون چاله آسانسور ، آب بندی چاله آسانسور ، آببندی چاله آسانسور با روش و مواد جدید

ایزولاسیون چاله آسانسور به روش جدید و با محصولات معتبر و تکنولوژی نوین.

ایزولاسیون و آب بندی چاله آسانسور یکی از موارد مهم در احداث و راه اندازی آسانسور می باشد که باید به درستی انجام شود.

ایزولاسیون چاله آسانسور و یا آببندی چاله آسانسور با روش های مختلفی صورت می گیرد که با توجه به مکان و شرایط چاله آسانسور باید یکی از روش های متداول آب بندی چاله آسانسور را انتخاب و ایزولاسیون چاله آسانسور را انجام داد.

در ایزولاسیون چاله آسانسور از مواد و مصالح گوناگونی استفاده می شود که باید از این مواد و مصالح سعی شود بهترین ها را انتخاب نمود و از آنها برای آببندی چاله آسانسوراستفاده نمود.

ایزولاسیون چاله آسانسور اگر با توجه به استانداردها و به درستی انجام شود از تخریب و فرسایش دیواره آسانسور جلوگیری نموده و همچنین از صدمه زدن به تجهیزات و کابین آسانسور نیز جلوگیری می نماید. آببندی چاله آسانسور از موارد مهم در ساخت و تجهیز چاله آسانسور می باشد.

برای ایزولاسیون چاله آسانسور ابتدا باید زیرسازی کار به صورت صحیح انجام شده و سپس روی آن را ایزولاسیون و آب بندی نمود.

این مجموعه آمادگی دارد در زمینه های زیر به متقاضیان خدمات باکیفیت ارائه نماید.

  • ایزولاسیون چاله آسانسور
  • ایزولاسیون و آب بندی کف چاله آسانسور
  • ایزولاسیون و آببندی دیواره چاله آسانسور
  • ایزولاسیون و آب بندی و رفع نشت منافذ و سوراخهای دیواره بتنی و سیمانی
  • ایزولاسیون و آببندی طبقات منفی ساختمان
  • ایزولاسیون و آب بندی نم و رطوبت و فشار منفی
  • ایزولاسیون و آب بندی هرگونه سطوحی که در داخل زمین و زیرزمین به وجود آمده و ممکن است باعث صدمه و آسیب رسانی به ساختمان ، سازه و یا تجهیزات به کار رفته در بنا شود.
  • ایزولاسیون و آب بندی دیواره بتنی و کف بتنی و سیمانی

برای انجام پروژه های ایزولاسیون و آب بندی با ما تماس بگیرید

مقالات مرتبط