ایزولاسیون پشت بام

ایزولاسیون پشت بام

امروزه ایزولاسیون و عایقکاری پشت بام و روف گاردن با مواد گوناگونی انجام می شود ، از آنجمله میتوان به مواد نانو که به صورتهای مختلف مانند مواد آب بندی مایع نانو ، مواد تک جزیی ، مواد دو جزیی و مواد آب بندی پودری و شکلهای دیگری وجود دارد ،  اشاره نمود.

این مواد ، مواد نسبتا جدید می باشند که نسبت به مواد ایزولاسیون و عایق کاری که از گذشته وجود دارد ،  دارای مزایا و معایبی می باشند .  مواد نانو ، نسبت به مواد قدیمی راحت تر و تا حدی تمیزتر ، کار می شوند و نیز در سطح و داخل منافذ سیمان و بتن نفوذ کرده و از عبور هرگونه آب و رطوبتی جلوگیری می نمایند و همچنین در صورتی که قسمتی از سقف از آببندی خارج شود و آب از آن عبور کند ، برخلاف ایزوگام و قیرگونی نیاز به تخریب کل سطح پشت بام نیست و تنها همان قسمت که از آب بندی خارج شده است ، دوباره مرمت می شود.

این مجموعه در زمینه های زیر آماده همکاری با متقاضیان می باشد :

ایزولاسیون آب بندی و عایق کاری پشت بام و روف گاردن

ایزولاسیون هر گونه سطوح سیمانی و بتنی

انجام هرگونه آببندی و ایزولاسیون با مواد نانو

انجام هرگونه پروژه ایزولاسیون و عایقکاری با مواد شیمیایی پایه سیمان و بتن

ایزولاسیون ، عایقکاری و آب بندی انواع سازه ها به صورت پیمان مدیریت و تضمینی